Zaštita osobnih podataka
Ugovaratelj/Putnik dobrovoljno daje na raspolaganje osobne podatke Organizatoru putovanja, te dopušta da se isti koriste u cilju zaštite interesa Ugovaratelja/Putnika u svim poslovima vezanim uz ugovoreno putovanje/uslugu, a što uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu koje je neophodno za realizaciju ovog putovanja/usluge, a posebice uključuje ugovaranje posebnih vrsta osiguranja navedenih u odredbama ovih Općih uvjeta. Osobni podaci Ugovaratelja/Putnika mogu se koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka Organizatora putovanja. Organizator putovanja se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno odluci Organizatora putovanja o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Comments are closed