Raskid ugovora od strane ugovoritelja/putnika
Ukoliko Ugovaratelj/Putnik otkaže aranžman, Organizator putovanja ima pravo na naknadu od ukupne cijene aranžmana razmjerno vremenu preostalom do početka putovanja i to:
• do 30 dana – 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 HRK
• 29 - 22 dana prije početka putovanja - 30% cijene aranžmana
• 21 - 15 dana prije početka putovanja - 40% cijene aranžmana
• 14 - 8 dana prije početka putovanja - 80% cijene aranžmana
• 7 - 0 dana prije početka putovanja - 100% cijene aranžmana
• nakon početka putovanja - 100% cijene aranžmana

Navedeni troškovi raskida Ugovora primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene, osim ako u programu putovanja nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Ugovaratelj/Putnik nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj/Putnik koji otkaže putovanje, nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator putovanja će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća. Ukoliko Ugovaratelj/Putnik ne nađe odgovarajuću zamjenu za putovanje, tada će se na otkaz putovanja, odnosno raskid ugovora primijeniti odredba 8. Ovih Općih uvjeta o raskidu Ugovora. Ukoliko Putnik raskine Ugovor nakon početka putovanja Organizator putovanja ima pravo na nadoknadu u punom iznosu cijene (100%). Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Organizator smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.

Comments are closed