Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora
Za sve aranžmane gdje je Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. posrednik, odnosno nije glavni organizator. U takvim aranžmanima naveden je glavni organizator te se za njih primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora. Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora Ugovaratelj/Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Comments are closed