Putne isprave
Putnik je dužan osigurati da su njegove osobne putne isprave valjane, te da putne isprave i njegove osobne stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koje putuje. Organizator putovanja ne odgovora za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju, kao ni za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja, odnosno raskida Ugovora prije ili za vrijeme putovanja, Organizator putovanja ima pravo na naknadu štete sukladno ovim Općim uvjetima. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe osobnih putnih dokumenta Putnika, troškove gubitka ili krađe snosi Putnik, pri čemu mu predstavnik Organizatora putovanja može pružiti pomoć u ishođenju valjanih putnih isprava za povratak. Svim putnicima, osobito onima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju, imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Organizator ne jamči ishođenje vize.

Comments are closed