Prtljaga
Odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari određuje se prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Prijave za izgubljenu prtljagu, Putnik upućuje prijevozniku ili nadležnoj osobi u smještajnom objektu. Posebnu prtljagu (kao na primjer bicikl, glazbeni instrumenti i slični predmeti), Ugovaratelj/Putnik je dužan najaviti prije zaključenja Ugovora. Ako je moguće, Organizator putovanja će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen dodatni zahtjev Ugovaratelja/Putnika za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za trošak odnosno štetu bilo koje vrste koju Putnik zbog toga pretrpi. Strogo je zabranjeno nositi predmete kojima se može ugroziti sigurnost putnika. Skupocjene stvari, ukoliko se nose, moraju se staviti u ručnu prtljagu. Prtljaga mora biti prikladnih dimenzija i odgovarajuće zatvorena. Neophodne stvari, kao što su npr. putovnica, zdravstvena iskaznica, novčanik, putni dokumenti, lijekovi itd. uvijek nosite u ručnoj prtljazi.

Comments are closed