Paket putnog osiguranja
Organizator putovanja je dužan, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Ugovaratelju/Putniku pri zaključenju Ugovora ponuditi paket putnog osiguranja kao što su: dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja ili gubitka prtljage te osiguranje od otkaza putovanja (raskida Ugovora) uz koje se može zaključiti dopunsko osiguranje od nezgode a prema uvjetima osiguratelja. U slučaju da Ugovaratelj/Putnik zatraži navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Organizatora putovanja, pri čemu u tom slučaju Organizator putovanja djeluje samo kao posrednik. Potpisom Ugovora Ugovaratelj/Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja.

Comments are closed