Osiguravanje od rizika raskida ugovora/otkaza
Ukoliko Putnik prilikom prijave putovanja predviđa da bi zbog nepredvidljivih okolnosti morao otkazati putovanje, odnosno raskinuti Ugovor, a u cilju izbjegavanja troškova opisanih u odredbi 8. Općih uvjeta, Putnik može uplatiti osiguranje od otkaza. Putnik je dužan osiguranje od raskida ugovora/otkaza putovanja uplatiti pri zaključenju Ugovora, te isto nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva, pri čemu svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima određuje nepredvidljive okolnosti kao razlog za otkaz putovanja, odnosno raskid Ugovora (sudski/vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji i to uz obaveznu pismenu potvrdu). U slučaju raskida Ugovora i otkazivanja aranžmana, Organizator putovanja nije dužan Putniku vratiti iznos uplaćene premije za osiguranje od raskida, kao ni trošak nabavke viza. Uplatom police osiguranja od otkaza Ugovaratelj/Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Organizator putovanja se obvezuje Putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja Putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom Putniku preporučujemo da ih osobno pročita. Ukoliko Putnik nema uplaćeno osiguranje od raskida, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredvidljivih okolnosti, Organizator putovanja ima pravo na isplatu prema pravilima raskida od strane Putnika navedenih u točki 8. Općih uvjeta.

Comments are closed