Osiguranje od odgovornosti
U skladu s važećim zakonskim propisima, Organizator putovanja ima s osiguravajućim društvom EUROHERC d.d. , podružnica Bjelovar, Zagrebačka 51, +385 (0) 43 433 001, zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman. Broj police: 802239764. Djelatnici agencije upoznati će Putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog ugovora o osiguranju.

Comments are closed