Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. navedeni u programima Organizatora putovanja, opisani su prema službenoj kategorizaciji Ministarstva turizma zemlje u koju se putuje ili drugog nadležnog tijela zemlje u kojoj se navedeni objekti nalaze u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Organizator putovanja ne odgovara za informaciju koju je Ugovaratelj/Putnik dobio usmenim ili pisanim putem od strane treće osobe, a koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima Organizatora putovanja za odgovarajuće putovanje.

Comments are closed