Druge obveze organizatora puta
Organizator putovanja dužan je brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru drugih davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator putovanja je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman u potpunosti, osim u slučaju “više” sile (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju Organizatora putovanja u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

Comments are closed