Cijena aranžmana
Cijena aranžmana je objavljena u programu putovanja i vrijedi od dana objavljivanja programa. Ukoliko nije drugačije navedeno u programu, u pravilu uključuje usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Cijene paket - aranžmana ne uključuju naknadu za troškove rezervacije koje se naplaćuju dodatno u iznosu od 75 kn (po ugovoru) prilikom rezervacije.
Posebne i dodatne usluge uključene su u cijenu aranžmana samo ako je to izričito navedeno u programu. U slučaju kada posebne i dodatne usluge nisu uključene u ukupnu cijenu aranžmana, a Ugovaratelj/Putnik želi ugovoriti iste, tada je dužan navedene usluge posebno platiti sukladno cijenama i nadoplatama objavljenim u programu. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga, koje Organizator putovanja može osigurati, nije navedena u programu, Organizator putovanja će o cijeni zatražene usluge obavijestiti Ugovaratelja/Putnika prije zaključenja Ugovora. Objavljene cijene posebnih i dodatnih usluga uvažavaju se samo u slučaju narudžbe navedenih usluga i uplate istih prilikom rezervacije aranžmana, odnosno prilikom zaključenja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana, Putnik je dužan platiti na licu mjesta neposrednom davatelju usluge i to u valuti zemlje u kojoj se u tom trenutku nalazi. Za posebne i dodatne usluge koje Organizator putovanja ne može osigurati i uključiti u Ugovor, kao i za one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Organizator putovanja ne snosi odgovornost, bez obzira na pomoć koju će predstavnik Organizatora putovanja pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na davanju informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Organizator putovanja zatraži, Ugovaratelj/Putnik je dužan unaprijed posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a koje su nužne za pružanje ugovorene usluge. Organizator putovanja će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u načinu naplate navedenih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja/Putnika.

Comments are closed